Pályázat a 3. számú háziorvosi körzet feladatellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Unger Annamária / 118 megtekintés

A háziorvosi körzet területi leírása: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének a felnőtt háziorvosi és házi gyermekorvosi körzetek kialakításáról szóló 5/2017. (II. 17.) önkormányzati rendelete alapján a 3. számú felnőtt háziorvosi körzetre kiterjedő ellátási kötelezettséggel háziorvosi feladatok ellátása.

Eredményes pályázat esetén az önkormányzat feladatellátási szerződést köt, melyben a felek a működés feltételeit rögzítik.

A praxisjog térítésmentesen kerül átadásra a nyertes pályázó részére.

Szolgálati lakás biztosítása egyeztetés tárgyát képezi.

Jogviszony időtartama: határozatlan idejű

Ellátandó lakosságszám (kártya): 2095 fő (2022. december 31-i jegyzői adatszolgáltatás szerint)

Pályázati feltételek:
• a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
• az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
• az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
• büntetlen előélet
• cselekvőképesség
• egészségügyi alkalmasság
• érvényes működési nyilvántartás

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
• fényképes szakmai önéletrajz
• iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
• három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
• érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása
• praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
• egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
• egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
• nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő rendelő használatáról
• nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáról
• nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.

A munkakörbe tartozó lényeges feladatok: területi ellátási kötelezettséggel felnőtt háziorvosi feladatok ellátása egyéni vállalkozói formában, gazdasági társaság tagjaként, vagy egészségügyi szolgálati jogviszonyban.

Juttatások:
− A háziorvosi alapellátás keretébe tartozó feladatok finanszírozása az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III.3.) Korm. rendelet alapján, az egészségügyi szolgáltatónak a Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelő területileg illetékes szervével kötött finanszírozási szerződése alapján történik.
− Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére Mosonmagyaróvár Város Önkormányzat Képviselő-testületének az egészségügyi alapellátást biztosító orvosok támogatásairól szóló 43/2021. (XII. 20.) önkormányzati rendelete alapján biztosít támogatást.
− Az önkormányzat az egészségügyi szolgáltató részére ingyenesen biztosítja a feladatellátáshoz szükséges és a feladatellátás helyszínét biztosító orvosi rendelőt.
− Az önkormányzati tevékenység megfelelő ellátása érdekében szakember elhelyezés céljából a lakások és helyiségek bérletéről szóló 24/2021. (VI. 25.) önkormányzati rendeletben szabályozott módon önkormányzati lakás igényelhető.

A pályázat kiírója fenntartja a jogot az eljárás bármely szakaszában a pályázat eredménytelenné nyilvánítására.

A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.

A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.
A pályázat elbírálása folyamatos.

Pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.).

Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat a 3. számú háziorvosi körzet ellátására”

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információ a 96/577-817-es telefonszámon Unger Annamária egészségügyi koordinátortól kérhető.

 • Listing ID: 11212
 • Pályázati feltételek: • a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000.(II.25.) EüM rendelet szerinti képesítés
  • az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII.23.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003.(VII.15.) kormányrendeletben előírt feltételek megléte
  • büntetlen előélet
  • cselekvőképesség
  • egészségügyi alkalmasság
  • érvényes működési nyilvántartás
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: • fényképes szakmai önéletrajz
  • iskolai végzettséget, szakirányú képzettséget igazoló dokumentumok másolata (külföldön szerzett képesítés esetén az eredeti nyelven kiállított okirat másolata, annak hiteles fordítása, valamint a végzettséget igazoló okirat honosításáról szóló irat másolata)
  • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll foglalkozástól eltiltás hatálya alatt
  • érvényes működési nyilvántartás (Országos Kórházi Főigazgatóság) igazolása
  • praxisengedély feltételei fennállásának igazolására szolgáló dokumentumok másolati példánya
  • egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat másolata
  • egyéni egészségügyi vállalkozó esetén a vállalkozói igazolvány, gazdasági társaság esetén a cégbírósági bejegyzést igazoló okirat másolata
  • nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő rendelő használatáról
  • nyilatkozattétel saját vagy az önkormányzat tulajdonában lévő eszközök használatáról
  • nyilatkozat, hogy az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény 5. § (1) bekezdés b) pontja alapján a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak megismeréséhez és kezeléséhez hozzájárul.
 • A pályázat benyújtásának módja: postai úton, zárt borítékban Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata címére (9200 Mosonmagyaróvár, Fő u. 11.)
  Kérjük a borítékon feltüntetni: „Háziorvosi pályázat a 3. számú háziorvosi körzet ellátására”
 • Megye: Győr-Moson-Sopron
 • Város: Mosonmagyaróvár
 • Email: unger.annamaria@mosonmagyarovar.hu
 • Telefon: 96/577-817
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 2095 fő (2022. december 31-i jegyzői adatszolgáltatás szerint)
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: A munkakör legkorábban a szükséges engedélyeztetési eljárást követően tölthető be.
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: 2024. június 30.
 • Hirdető neve: Mosonmagyaróvár Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: A pályázat elbírálása folyamatos.