Pályázati hirdetmény Szentgotthárd IV. számú háziorvosi körzetének ellátására

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Szentgotthardi Onkormanyzat / 350 megtekintés / Új

Szentgotthárd Város Önkormányzatának Képviselő-testülete pályázatot hirdet területi ellátási kötelezettséggel működő háziorvosi praxis betöltésére.
Az osztrák és szlovén határ mellett működő körzet ellátása az önkormányzattal kötött feladatellátási szerződésben rögzített feltételekkel történik, a NEAK-al kötött közvetlen finanszírozási szerződés alapján.
A praxis működtetési joga térítésmentesen megszerezhető.
A megbízás időtartama határozatlan időre szól.
A munkavégzés helye a 9970 Szentgotthárd, Rákóczi Ferenc utca 5. szám alatti önkormányzati tulajdonú, berendezett és felszerelt orvosi rendelő, amelyet térítésmenetesen biztosít az önkormányzat.
Szükség esetén szolgálati lakást biztosítása is megoldható.

 • Listing ID: 8319
 • Pályázati feltételek: 1. a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM. rendelet (a továbbiakban: EüM. rendelet) 11. § bekezdése szerinti szakképesítés megléte.
  2. az EÜM. rendeletben és az önálló orvosi tevékenységről szóló 2000. évi II. törvény, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint az egészségügyi szolgáltatás gyakorlásának általános feltételeiről, valamint a működési engedélyezési eljárásról szóló 96/2003. (VII. 15.) Korm. rendeletben előírt egyéb feltételek megléte,
  3. büntetlen előélet,
  4. cselekvőképesség,
  5. Magyar Orvosi Kamarai tagság,
  6. egészségügyi alkalmasság,
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: 1. részletes szakmai önéletrajz,
  2. végzettséget és szakirányú végzettséget igazoló okiratok másolata,
  3. 3 hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány eredetben, amely igazolja a büntetlen előéletet és azt, hogy a pályázó nem áll a foglalkozástól eltiltás hatálya alatt,
  4. egészségügyi alkalmasságot igazoló okirat,
  5. vállalkozási formától függően, egyéni vállalkozói igazolvány hiteles másolata, illetve társas vállalkozás esetén a társas vállalkozás 30 napnál nem régebbi eredeti cégkivonata, és a társasági szerződés másolata,
  6. Magyar Orvosi Kamarai tagság igazolása,
  7. az Országos Kórházi Főigazgatóság által vezetett működési nyilvántartás érvényességének igazolása,
  8. a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
  9. a pályázó nyilatkozata, hogy hozzájárul ahhoz, hogy a pályázati eljárás résztvevői a pályázati anyagot megismerhessék, és abba betekinthessenek.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton egy példányban (Szentgotthárd Város Önkormányzata, 9970 Szentgotthárd, Széll Kálmán tér 11.), és elektronikus úton az intezmeny@szentgotthard.hu e-mail címre kell benyújtani.
 • Megye: Vas
 • Város: Szentgotthárd
 • Email: intezmeny@szentgotthard.hu
 • Telefon: 94/553-033
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 1224
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: 2023.07.01
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Szentgotthárd Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatos