Több, mint 60 hónapja betöltetlen háziorvosi körzet - Letelepedési támogatás igényelhető rá - Tamási III. számú felnőtt háziorvosi körzet

 Önkormányzat hirdet / Hirdető: Katalin jegyzo@tamasi.hu / 1289 megtekintés

 • Listing ID: 2063
 • Pályázati feltételek: Pályázati feltételek:
  - az önálló orvosi tevékenységekről szóló 2000. évi II. törvényben, e törvény végrehajtásáról szóló 313/2011. (XII. 23.) Korm. rendeletben, valamint a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendeletben előírt feltételek megléte,
  - Magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával rendelkező, illetve letelepedett státusz,
  - büntetlen előélet, cselekvőképesség,
  - OONY-ba vétel igazolása,
  - a Magyar Orvosi Kamara tagsági igazolását,
  - háziorvosi alkalmassági követelményeknek való megfelelés igazolása,
  - egészségügyi alkalmasságot igazoló irat másolati példánya;
  - illetékes hatóság részéről kiállított igazolás arról, hogy a praxisengedély megszerzésének feltét-elei fennállnak;
  - a praxis vállalkozói formában történő működtetése
 • A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások: A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:
  - végzettséget és szakirányú képzettséget igazoló okiratok másolatát,
  - részletes személyi és szakmai önéletrajzot fényképpel,
  - 3 hónapnál nem régebbi erkölcsi bizonyítványt,
  - kamarai és OONY-ba vétel igazolása
  - nyilatkozat a praxis vállalkozói formában történő működtetésére, egyéni vállalkozásról igazo-lás vagy cégkivonat,
  - nyilatkozatot arról, hogy a pályázati anyagot a pályázatban résztvevők megismerhetik.
 • A pályázat benyújtásának módja: Postai úton vagy személyesen Tamási Város Polgármesterénél (7090 Tamási, Szabadság u. 46-48.)
 • Megye: Tolna
 • Város: Tamási
 • Email: jegyzo@tamasi.hu
 • Telefon: 20/400-5748
 • Ellátandó lakosságszám (kártya): 600-700 fő
 • Ellátandó települések száma: Egy településrész
 • Területi ellátási kötelezettséggel: Igen
 • A munkakör betölthetőségének időpontja: Azonnal
 • Kategória: Háziorvosi
 • Típusa: Felnőtt
 • A pályázat benyújtásának határideje: Folyamatos
 • Hirdető neve: Tamási Város Önkormányzata
 • A pályázat elbírálásának határideje: Folyamatos