Az önkormányzat az időszakos felhívás kapcsán kitöltendő nyilatkozattételi felületen nem tud konkrét körzetalakítási javaslatot tenni. Elküldheti javaslatát e-mail-ben vagy hivatali kapun?

A praxiskezelő részletes körzetalakítással kapcsolatos javaslatukat az adatszolgáltatási kötelezettség teljesítését és a nyilatkozatok feldolgozását követően fogja bekérni az általa megadott módon. Kérjük, a gördülékenyebb ügyintézés elősegítése érdekében körzetkialakításra vonatkozó részletes javaslataikat csak a praxiskezelő kifejezett kérésére és a praxiskezelő által …

Az önkormányzat tehet javaslatot körzetalakításra a praxiskezelőnek?

A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI.22.) BM rendelet 5. §-a szerint:

Ha a települést érintő

a) címváltozás,

b) születések, halálozások, be- és kiköltözések vagy

c) a 6. § (4)

Mi az önkormányzat teendője a tartósan betöltetlen, de túlnépesedett körzet esetén?

A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet  3. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi felhívást teljesítsék, a körzet megosztására irányuló javaslatot a méretgazdaságossági feltételek teljesülése esetén tudja támogatni a …

Mi az önkormányzat teendője a tartósan betöltetlen, de megfelelő méretű méretgazdaságos körzet esetén?

A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi felhívást teljesítsék, a körzetben mindenképpen szükséges a helyettesítésről gondoskodniuk, ellenkező esetben az önkormányzat körzetalakítási eljárást …

Mi az önkormányzat teendője a tartósan betöltetlen és egyben méretgazdaságtalan körzet esetén?

A háziorvosi körzetek ellátásának biztosításával kapcsolatos feladatokról és egészségügyi alapellátások körzetei kialakításának eljárásrendjéről szóló 48/2023. (XI. 22.) BM rendelet 3. § (1) bekezdésében foglalt nyilatkozattételi felhívást teljesítsék, és egyeztessenek a határos körzet(ek) praxisjoggal rendelkező orvosával/orvosaival a mindegyikük által elfogadható megoldásról, …

Mit jelent a méretgazdaságos háziorvosi körzet?

Méretgazdaságos az a körzet, amely a háziorvosi, házi gyermekorvosi és fogorvosi tevékenységről szóló 4/2000. (II. 25.) EüM rendelet 17/A. § (2) bekezdésében meghatározott méretgazdaságossági minimum – felnőtt és vegyes háziorvosi körzetek esetében 1200 fő, házi gyermekorvosi körzetek esetében 600 fő