Mi történik akkor, ha a februári regisztráció során olyan nyilatkozatot tettem, hogy szoros praxisközösségbe NEM szeretnék csatlakozni (vagy még nem tudom), ennek megfelelően a teljes összegű támogatást nem kaptam meg, viszont szándékomat megváltoztattam, és most mégis szeretnék szoros praxisközösséghez csatlakozni. Megkaphatom visszamenőleg a bértámogatást?

Azok, akik az egészségügyi szolgáltatások Egészségbiztosítási Alapból történő finanszírozásának részletes szabályairól szóló 43/1999. (III. 3.) Korm. rendelet (finanszírozási rendelet) 77. §-a szerint határidőben nyilatkozatot tettek a kollegiális praxisközösségi regisztráció során a regisztrációs lap 3. pontja szerint („3. Nyilatkozat”), azok …

Mi a teendőm akkor, ha 2021. február 28-ig felvételi kérelmet nyújtottam be a kollegiális praxisközösségbe és ugyanakkor nyilatkoztam arról is, hogy szoros praxisközösségi együttműködés létrehozásával meg kívánom szerezni a jogosultságomat a legmagasabb összegű orvosi bértámogatásra (2021. január 1-ig visszamenőlegesen is) és ezt a legmagasabb összegű bértámogatást teljes egészében meg is kívánom tartani?

Akik 2021. február 28-ig nyilatkoztak és a szoros praxisközösségi együttműködés létrehozásával meg kívánják szerezni a jogosultságukat a legmagasabb összegű orvosi bértámogatásra (2021. január 1-ig visszamenőlegesen is), azoknak a nyilvántartásba vételi kérelmet, annak mellékletét és a praxisközösség alapító okiratát legkésőbb 2021.

Mi történik akkor, ha a februári regisztráció során olyan nyilatkozatot tettem, hogy szoros praxisközösségbe szeretnék csatlakozni, ennek megfelelően a teljes összegű támogatást kaptam meg, viszont szándékomat megváltoztattam, így csak a kollegiális praxisközösségi tagságomat tudom fenntartani?

Akik előzetesen jelezték szándékukat szorosabb együttműködésben való részvételre és ezért most magasabb bértámogatást kaptak, azok számára az orvosi bértámogatás 20%-a előleg és erre a különbözetre való jogosultságuk egyelőre feltételes: az érintett praxisoknak a Praxiskezelő által közzétett későbbi felhívás szerinti „szoros” …

A praxisközösség elvárt teljesítménye hogyan értendő?

A praxisközösségek szakmai teljesítménye nem egy-egy praxisonként kerül megállapításra, hanem praxisközösségi szinten. Az átlagosan 100 pont/praxis elvárt teljesítmény havonta értelmezendő. Praxisközösségi szinten az elvárt teljesítmény, tehát a teljesítendő pontok száma a praxisközösség nyilvántartásba vételének napját követő hónap első napjával kezdődő …

Milyen vállalásokat kell tenni a szoros praxisközösségi tagsággal?

Honlapunkon közzétett nyilvántartásba vételi felhívásban szereplő információk részletesen tartalmazzák a praxisközösségek feladatait, amelyek lényegében két csoportba sorolhatók:

  • Azoknak a felméréseknek és fejlesztési terveknek az összeállítása, amelyekből adatot és információt szeretnénk nyerni arról, hogy a páciensek magasabb szintű ellátása érdekében milyen

A felmentési kérelmet milyen módon szükséges benyújtani?

A felmentési kérelmet aláírást követően elegendő az e-mail címünkre (praxiskozosseg@okfo.gov.hu) megküldeni, majd a nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolva küldendő be az eredeti aláírt dokumentum. A felmentési kérelmet elektronikusan a nyilvántartásba vételi kérelmet megelőzően célszerű benyújtani, hogy esetleges sikertelenség esetén …

Mire NEM adhat felmentést az OKFŐ?

A Pkr. 2. § (7) bekezdése értelmében a (3) bekezdés szerinti praxisközösség vagy – létrejöttét megelőzően – az ilyen praxisközösséget létrehozni szándékozó szolgálatok kérelmére indokolt esetben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alól a praxiskezelő határozott vagy határozatlan időre felmentést adhat. …

Mire adhat felmentést az OKFŐ?

A Pkr. 2. § (7) bekezdése értelmében a (3) bekezdés szerinti praxisközösség vagy – létrejöttét megelőzően – az ilyen praxisközösséget létrehozni szándékozó szolgálatok kérelmére indokolt esetben a (3) bekezdésben meghatározott feltételek alól a praxiskezelő határozott vagy határozatlan időre felmentést adhat. …

Abban az esetben, ha a konzorciumi jelentkezést követően egy praxis mégsem kíván konzorciumban részt venni csak kollegiális praxisközösségben, mi a teendő?

A konzorciumból való kilépés lehetőségét az általunk közzétett megállapodás minta tartalmazza.

Kilépés esetén a változás a konzorciumi együttműködési megállapodás, továbbá a nyilvántartás adatainak módosításával kerül adminisztrálásra, amelyet 3 munkanapon belül be kell jelenteni a praxiskezelő felé, amely a változást átvezeti.…

Milyen medikai szoftver alkalmas az OENO kódos vizsgálatok feltöltésére? Lesz-e a jövőben egy egységesen használható szoftver?

Valamennyi ma forgalmazási engedéllyel rendelkező akkreditált medikai szoftver továbbra is használható, amely alkalmas az ellátások adminisztrációjára. A szakmai tevékenységek elvégzésének egészségügyi dokumentumait medikai szoftverben kell tárolni.

A jelentések leadására várhatóan online felületet biztosítunk, amelyen a konzorciumvezetők mennyiségi jelentést tesznek negyedévente …