A kollegiális praxisközösségek valamennyi tagjának részvételével ezen a felületen kezdeményezhető a szoros praxisközösségi együttműködések nyilvántartásba vétele.

2021. szeptember 26-i póthatáridővel ideiglenes felhívás jelent meg azok számára, akik 2021. július 25-ig még nem jelentkeztek ilyen praxisközösségbe, de 2021. január 1-ig visszamenőlegesen az orvosi bértámogatás legmagasabb kategóriájára tartanak igényt. Akiknek a praxisközösségi nyilvántartásba vételi kérelme 2021. szeptember 26-ig benyújtásra kerül, azok is jogosultságot szerezhetnek visszamenőlegesen a maximális orvosi bértámogatási összeg 20%-ára. Az új határidőt a járási fogorvosi praxisközösségek megalakulásával kapcsolatos jogszabályváltozás teszi lehetővé, amely azonban a korábbinál lényegesen szorosabb beadási határidővel és szintén igen rövid, mindössze 15 napos hiánypótlásra rendelkezésre álló időtartammal érhető csak el.

A nyilvántartásba vételi kérelmet elektronikus űrlap  segíti. Kérjük, hogy kitöltés előtt mindenképpen szíveskedjenek elolvasni a nyilvántartásba vételi felhívást, amely pontosan tartalmazza a praxisközösségek létrehozásának részleteit és feltételeit.

Az új praxisközösségi szolgáltatók, illetve a konzorciumvezetők az űrlapot a praxisközösség adataival egyszerűen kitölthetik és a korábbiakhoz hasonló módon a nyomtatásra kész dokumentumokat aláírás után postára adhatják. Az űrlap kitöltése során szükség lesz minden praxis esetében két kódra: a 4 jegyű „NEAK kód”-ra és háziorvosok esetében a 9 jegyű „HSZ kód”-ra, vagy fogorvosok esetében a 9 jegyű „FIN kód”-ra. Ha ezeket nem ismeri, mindkét kód a NEAK honlapján letölthető táblázatokban megtalálható:

Háziorvosok és házi gyermekorvosok esetében ITT , fogorvosok esetében ITT

A fenti hivatkozások alatt elérhető táblázatban a háziorvosok és házi gyermekorvosok rendelőinek címe, járások szerinti beosztása és az orvosok telefonszáma is megtalálható. Tehát ha valaki jelenleg még nem talált további 4 praxist a praxisközösség létrehozásához, akkor a fenti táblázatokban szereplő adatok alapján megkeresheti járási kollégáit és felveheti a kapcsolatot potenciális partnereivel.

A kitöltéshez Google Chrome, Safari vagy Microsoft Edge böngészőt használjon, ellenkező esetben a nyomtatásnál elakadhat. Az űrlapot csak egyszer kell kitölteni, de az két dokumentumot is előállít. Az egyiket a praxisközösségi szolgáltatók, illetve a konzorciumvezetők (nyilvántartásba vételi kérelem), a másikat a praxisközösség tagjai írják alá (melléklet – nyilatkozat). A nyilvántartásba vételi kérelemhez csatolni kell annak mellékletét a tagok nyilatkozataival, továbbá a praxisközösség formájának megfelelő, felhívásban felsorolt dokumentumokat.

Az így összeállított kérelmet postai ajánlott küldeményként 2021. szeptember 26-ig be kell küldeni erre a címre: Országos Kórházi Főigazgatóság 1125 Budapest, Diós árok 3. A borítékra írja rá: PRAXISKÖZÖSSÉG

A határidő betartása csak azok számára fontos, akik 2021. január 1-ig visszamenőlegesen az orvosi bértámogatás legmagasabb kategóriájára tartanak igényt.

A praxisközösségi konzorciumok számára a praxiskezelő konzorciumi együttműködési megállapodás mintát  készített, amely alább letölthető. A minta elsősorban a jogszabályoknak való megfelelés és a jogilag érvényes létrehozás céljának alárendelve készült el. Sárga kiemeléssel jelöltük, ahol a dokumentumot egyedi adatokkal szükséges kitölteni és azokat a kérdéseket is, amelyekben kifejezetten javasoljuk, hogy a konzorciumi tagjai vitassák meg döntésüket.

Amennyiben 5-nél kevesebb, vagy 10-nél több praxissal kívánnak praxisközösséget létrehozni, vagy a praxisközösség tervezett tagjai különbőző járásban működnek, akkor a megalakuláshoz felmentést kell kérni a praxiskezelőtől, amelyet soron kívül elbírálunk.

Bízunk benne, hogy ezt az eljárást is sikerült a lehető legegyszerűbb módon lehetővé tenni Kollégáink számára. Ha mégis kérdés merülne fel, kérjük írjanak erre az e-mail címünkre: praxiskozosseg@okfo.gov.hu

Praxisközösségi munkájához sok sikert és jó egészséget kívánunk!

Dr. Végvári Tamás

egészségügyi alapellátási igazgató

* * *

Praxisközösségek működését segítő szakmai anyagok (FRISSTÉS! 2021.11.07)

A praxisközösségekben elszámolható szakmai tevékenységek (FRISSÍTÉS! Közzététel: 2021. október 20.)

PÓTFELHÍVÁS 2021. szeptember 26-i határidővel

Gyakran Ismételt Kérdések

Felmentési kérelem praxisközösség megalakításának feltételei alól (elektronikus kitöltés)

Hírlevél szoros praxisközösségi együttműködések nyilvántartásba vételéről

Nyilvántartásba vételi FELHÍVÁS

Praxisközösségi konzorciumi együttműködési megállapodás minta

Nyilvántartásba vételi kérelem (elektronikus kitöltés)

Szoros praxisközösségi együttműködések